1996 m.

Jaunimo, meno ir muzikos skyriaus darbuotojos (iš kairės): Jurgita Šimkaitienė, Rita Jukavičiūtė, Stanislava Glovackienė