Susitikimas su rašytoju Vaikų literatūros skyriuje. Skyriaus vedėja Gina Aleksandravičienė

Centre Liucija Vrubliauskienė

Iš kairės: Alma Spalgėnienė, Liucija Vrubliauskienė, Violeta Makauskienė, Gražina Drimeikienė

Centre: Dalė Poškienė

Po bibliotekų centralizacijos. Suaugusiųjų vartotojų aptarnavimo skyrius. Antroje eilėje iš kairės: Stanislava, Virginija Neniūtė (septinta).

Sovietmetis. Bibliotekininkės Klimos

Koridorius [į Bibliografijos informacijos skyrių]

Sėdi iš kairės: Danguolė Matuzaitė, bibliotekos vedėja Staselė Rudzevičiūtė, stovi iš kairės: Violeta Rudžionytė-Makauskienė, Aldona Damalakienė

Bibliotekos skyriai. Birutė Lažinskienė, Virginija Neniūtė. Suaugusiųjų vartotojų aptarnavimo skyrius (Laisvės al. 57)