Vincas Ruzgas gimė apie 1892 m. Užpalių valsčiuje, Plepesiškių kaime. Pedagogas, muziejininkas, bibliotekininkas, nusipelnęs mokytojas. Mokėsi pas daraktorių Jurgį Braukylą. 1906 m. baigė Užpalių dviklasę liaudies mokyklą. 1908–1921 m. gyveno Petrograde pas krikšto motiną, dirbo ir mokėsi Pedagoginiame institute (1918–1921 m.). Į Lietuvą grįžo 1921 m. Dalyvavo mokytojų profesinės sąjungos veikloje, nuo 1922 m. centro valdybos narys. 1922 m. Kaune įrengė nuolatinę mokinių pagamintų priemonių parodą. Vienas iš spaudos fondo steigėjų, valdybos narys. 1925 m. išrinktas atstovu organizuoti mokymo ir mokslo priemonių muziejų. Tais pačiais metais įkūrė ir Vinco Kudirkos vardo skaityklą. 1930 m. pedagoginių radijo valandų komiteto narys, 1931 m. Lietuvos bibliotekininkų draugijos centro valdybos narys, 1936–1940 m. Lietuvos mokytojų profesinės draugijos pirmininkas. Nuo 1933 m. kartu su kitais leido pedagoginį žurnalą „Mokykla ir visuomenė“. Iki 1940 m. buvo Kauno Vinco Kudirkos bibliotekos vedėjas. 1944–1959 m. mokytojavo Kaune. 1940–1941 m. Kauno švietimo skyriaus vedėjas. 1946–1958 m. Vytauto Didžiojo bibliotekos direktorius. 1958–1972 m. pedagoginio muziejaus direktorius. Mirė 1972 m. gegužės 26 d. Kaune.

 

43
V. ir A. Ruzgai su sūnumi Algirdu ir dukra Aliodija. 1930 m.

 

44
V. Ruzgas su dukra Dalia. 1965 m.

 

41
Pedagoginio muziejaus pastatas (Laisvės al. 24). 1968 m.

 

42
Čekoslovakijos konsulo padėka V. Ruzgui. 1928 m.

 

44-2
Keletas V. Ruzgo knygų.