1995 m.

Bibliotekos dailininkė Rima Urbonavičiūtė

1995 m.

Palemono bibliotekos vedėja Regina Savickienė

1996 m.

Mainų-rezervinio fondo darbuotoja Nijolė Cibulskaitė

1996 m.

Jaunimo, meno ir muzikos skyriaus darbuotojos (iš kairės): Jurgita Šimkaitienė, Rita Jukavičiūtė, Stanislava Glovackienė

1996 m.

Vaikų literatūros skyrius

1996 m.

Vaikų literatūros skyrius

1996 m.

Suaugusių skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkės (iš kairės): Miglė Minkevičiūtė (stovi), Birutė Lažinskienė, Birutė Marija Kugevičienė, Virginija Matiušovienė, Giedrė Kulytė-Šmitienė

1996 m.

Remontas Suaugusių skaitytojų aptarnavimo skyriuje. Iš kairės: Virginija Neniūtė, Birutė Lažinskienė.

1996 m.

Įgriuvusios lubos Suaugusių skaitytojų aptarnavimo skyriuje