2005 m.

Paroda, skirta bibliotekos 80-mečiui

2005 m.

Bibliotekos direktorius Zenonas Vaškevičius ir Gražina Subačienė

2005 m.

Direktoriaus pavaduotoja Birutė Kugevičienė ir Dalia Vilčinskienė

2005 m.

Komplektavimo skyriaus darbuotojos. Sėdi (iš kairės): Rita Stankevičiūtė (vedėja), Gražina Prialgauskaitė. Stovi (iš kairės): Giedrė Čeponienė, Inga Juraitytė, Kristina Minkevičiūtė.

2005 m.

Rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Petras Palilionis

2005 m.

Paroda, skirta bibliotekos 80-mečiui

2005 m.

Bibliotekos senjorų popietė. Iš kairės: Regina Survilienė, bibliotekos direktorius Zenonas Vaškevičius, Klementina Oniščiukienė.

2005 m.

Bibliotekos jubiliatų renginyje koncertavo Kauno I muzikos mokyklos Lidijos Gomolickaitės-Gruzinskaitės Fleitos klasės mokiniai