Įvairūs bibliotekos dokumentai, pranešimai spaudoje.