Metraštis

„Kiekvienam, prieteliau, sava žvaigdė…“ – taip kalbėjo Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos įkūrėjas Vincas Ruzgas. XX a. pradžios pedagogas, kultūros atstovas, bibliotekininkas. V. Ruzgui, tikriausiai, labai patiko dangaus šviesuliai, jog nusprendė vieną jų sukurti žemėje – steigti Švietimo muziejų ir skaityklą. Tuometinis Kauno miesto šviesos centras šiandien tęsia įkūrėjo pradėtus darbus – iš skaityklos išaugusi 90-metė Biblioteka rūpinasi skaitytojais atnaujindama knygų fondus, kurdama edukacines ir kultūrines veiklas, kviesdama telktis bendruomenes, bendradarbiaudama su kitomis institucijomis bei verslo sektoriais.
V. Ruzgas parodė produktyvaus bibliotekininko pavyzdį, kuriuo Bibliotekos darbuotojai sąžiningai sekė – turbūt ne viena bibliotekininkė galėtų papasakoti istorijų, ypatingų nutikimų, kurie verčia suvokti, koks kartais svarbus, nors nepastebėtas, yra kiekvieno bibliotekos darbuotojo darbas žmogui, visuomenei, valstybei. Gaila, kad ne visus juos pavyksta įamžinti, išsaugoti, tačiau kai kuriais atvejais – lieka istoriniai faktai, nuotraukos, dokumentai, kurie yra pateikiami šiame metraštyje. Jis yra gyvas, aktyvus, nuolat pildomas ir konkretinamas, todėl kviečiami visi norintys ir galintys prisidėti prie šio darbo.

Malonaus metraščio sklaidymo!

Įkūrimas

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos centrinės viešosios bibliotekos kūrimosi etapai

XX a. pradžioje Vakarų Europoje savivaldos institucijos pradėjo steigti ir išlaikyti viešąsias bibliotekas. 1919 m. Lietuvos Respublikoje priimtas savivaldos įstatymas, kuriame nurodyta, kad savivaldybės „[…] steigia ir laiko mokyklas, knygynus, skaityklas, muziejus, teatrus ir kitas švietimo ir meno įstaigas […]“. 1922 m. lapkričio 18 d. Kaune savo veiklą pradėjo Vinco Ruzgo įsteigtas pedagoginis muziejus ir biblioteka-skaitykla, kuri tuo metu vadinosi Centrinė mokytojų skaitykla ir buvo įsikūrusi Laisvės al. 12 (dabar 24). Ši biblioteka-skaitykla yra Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos pirmtakė.

Daugiau

Įkūrėjas

Vincas Ruzgas gimė apie 1892 m. Užpalių valsčiuje, Plepesiškių kaime. Pedagogas, muziejininkas, bibliotekininkas, nusipelnęs mokytojas. Mokėsi pas daraktorių Jurgį Braukylą. 1906 m. baigė Užpalių dviklasę liaudies mokyklą. 1908–1921 m. gyveno Petrograde pas krikšto motiną, dirbo ir mokėsi Pedagoginiame institute (1918–1921 m.). Į Lietuvą grįžo 1921 m. Dalyvavo mokytojų profesinės sąjungos veikloje, nuo 1922 m. centro valdybos narys. 1922 m. Kaune įrengė nuolatinę mokinių pagamintų priemonių parodą. Vienas iš spaudos fondo steigėjų, valdybos narys. 1925 m. išrinktas atstovu organizuoti mokymo ir mokslo priemonių muziejų. Tais pačiais metais įkūrė ir Vinco Kudirkos vardo skaityklą…

Daugiau

Vadovai

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vadovai

Daugiau

Dokumentai

Įvairūs Bibliotekos dokumentai, pranešimai spaudoje.

Daugiau

Žemėlapyje matoma Bibliotekos kelionė iš vienos vietos į kitą, kol įsikūrė dabartinėse patalpose – Laisvės al. 57 / S. Daukanto g. 17.

Daugiau