1965 m.

„Demokratų“ bibliotekos vedėja Klementina Oniščiukienė

1966 m.

Uždari fondai Centrinėje bibliotekoje

1968 m.

Šančių bibliotekos vedėja Stasė Rudzevičiūtė su poetu Eduardu Mieželaičiu

1968 m.

Naujametinė Eglutė bibliotekos darbuotojų vaikams

1968 m.

Naujametinė Eglutė bibliotekos darbuotojų vaikams

1969 m.

Šančių bibliotekos kolektyvas. Iš kairės: Marijona Stankevičienė, Stasė Rudzevičiūtė, Aldona Damalakienė, Valerija Gryžienė, Rita [?].