Centrinės bibliotekos Komplektavimo skyrius pergyveno ir ne pačias geriausias dienas…

1976 m.

Šančių bibliotekos kolektyvas. Iš kairės: Vaidotas Pečkys, Aldona Damalakienė, Audronė Šelytė, Violeta Rudžionytė-Makauskienė, bibliotekos vedėja Stasė Rudzevičiūtė (sėdi).

1976 m.

Seminaro „Gruodžio“ bibliotekoje dalyvės. Pirmoje eilėje iš kairės: „Aušros“ bibliotekos darbuotoja Roma Makarevičiūtė (pirma), Vaikų literatūros skyriaus vedėja Genovaitė Aleksandravičienė (antra). Antroje eilėje iš kairės Šančių bibliotekos vedėja Stasė Rudzevičiūtė (trečia).