1956 m.

Abonemento vedėja Grigienė aptarnauja skaitytoją J. Čepkauską

1958 m.

Bibliotekininkės ant Menininkų namų laiptelių

1958 m.

Bibliotekininkės ir skaitytojas bibliotekos sodelyje, Donelaičio g.

1959 m.

Iš kairės: bibliotekininkės Oniščiukienė [?], Špokaitė, Guigienė