1985 m.

CB Komplektavimo skyriaus kolektyvas. Stovi (iš kairės): Galina Borisova, Rita Stankevičiūtė, Daiva Kverevičiūtė, Virginija Nėniūtė. Sėdi (iš kairės): Jūratė Bezumavičienė, Liudmila Rusanova.

1985 m.

CB bibliografijos informacijos skyriaus darbuotojos. Iš kairės: M. Vitulskienė, M. Likadzijauskienė, M. Stankevičienė.

1985 m.

CB Komplektavimo skyriaus darbuotojos. Iš kairės: L. Rusanova, D. Kverevičiūtė, V. Nėniūtė, R. Stankevičiūtė, J. Bezumavičienė, G. Subačienė.

1985 m.

Kauno CB kolektyvas. Pirmoje eilėje iš kairės (sėdi): A. Bruožienė, G. Aleksandravičienė, M. Stankevičienė, S. Vilėniškienė, B. Kugevičienė, V. Matiušovienė. Antroje eilėje iš kairės: K. Kinderis, V. Talalienė, J. Mažeikaitė, L. Rusanova, M. Likadzijauskienė, R. Stankevičiūtė, I. Markauskienė, V. Apukaitė, Z. Vaškevičius. Trečioje eilėje iš kairės: L. Vrubliauskienė, J. Bezumavičienė, M. Vitulskienė, B. Matusevičiūtė, G. Subačienė, V. Nėniūtė.

1985 m.

CB metodikos skyriaus darbuotojos. Iš kairės: L. Vrubliauskienė, I. Markauskienė, R. Končienė.

1985 m.

Kauno CBS ūkio dalį tvarkė Kazimieras Kinderis