1985 m.

Buvo parengtos 46 parodos. Iš jų paminėtinos: „Asmenybės ugdymo-laikmečio problema“, parodų ciklai „Didžiajai Pergalei – 40“, „LTSR – 45“.

1985 m.

Bibliotekos 60-mečio minėjimas. Iš kairės (stovi): Marija Dailydonienė, Jūratė Mažeikaitė.

1985 m.

Kauno viešosios Justo Paleckio bibliotekos sveikinimą perdavė direktoriaus pavaduotojas Mokslo reikalams R. Ručinskas

1985 m.

CB jaunimo ir suaugusių skaitytojų aptarnavimo skyrių darbuotojos. Iš kairės: V. Talalienė, V. Statulevičienė, V. Matiušovienė, J. Mažeikaitė, B. Matusevičiūtė, R. Dvareckytė, I. Bartkutė.

1985 m.

Bibliotekos kolektyvą pasveikino miesto kultūros skyriaus vedėjas A. Puidokas ir vyr. inspektorė B. Mečienė, Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos direktoriaus pavaduotojas mokslo ir metodikos reikalams A. Kancleris. Apie lietuviškos knygos kelią pasaulinės literatūros kontekste papasakojo Kauno viešosios Justo Paleckio bibliotekos kraštotyros skyriaus vedėjas V. Spitrys (stovi).

1985 m.

CB vaikų literatūros skyrius

1985 m.

CB Komplektavimo skyriaus kolektyvas. Stovi (iš kairės): Galina Borisova, Rita Stankevičiūtė, Daiva Kverevičiūtė, Virginija Nėniūtė. Sėdi (iš kairės): Jūratė Bezumavičienė, Liudmila Rusanova.

1985 m.

CB bibliografijos informacijos skyriaus darbuotojos. Iš kairės: M. Vitulskienė, M. Likadzijauskienė, M. Stankevičienė.