1985 m.

CB bibliografijos informacijos skyriaus darbuotojos. Iš kairės: M. Vitulskienė, M. Likadzijauskienė, M. Stankevičienė.