1985 m.

Buvo parengtos 46 parodos. Iš jų paminėtinos: „Asmenybės ugdymo-laikmečio problema“, parodų ciklai „Didžiajai Pergalei – 40“, „LTSR – 45“.