Mokymai gyventojams

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos skyriuose ir padaliniuose įrengtose viešosiose interneto prieigose teikiamos nemokamos gyventojų mokymo paslaugos: konsultavimas, individualus mokymas ir mokymas grupėse kompiuterinio raštingumo, interneto išteklių, elektroninių paslaugų naudojimo(si) klausimais.

Gyventojų mokymai vykdomi visuose bibliotekos skaitytojus aptarnaujančiuose skyriuose ir padaliniuose. Kviečiame mokytis bibliotekoje!

Įgyvendindami B. ir M. Gates finansuojamą projektą „Bibliotekos pažangai 2“, kartu su VŠĮ „Užsienio kalbų mokymo centras“ siūlome bibliotekos lankytojams nemokamai tobulinti retesnių užsienio kalbų – rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų – žinias. Mokymų dalyviams atitinkamos užsienio kalbos dalomoji medžiaga pasiekiama paspaudus čia

Gyventojai kviečiami tobulinti kompiuterinio raštingumo įgūdžius. Mokymo medžiaga pasiekiama paspaudus čia