Veiklos sritys

Bibliotekos pagrindinė veiklos sritis – bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01 (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31d. įsakymu Nr. Dį-226).

Pagrindiniai Bibliotekos tikslai yra šie:

 • kaupti ir saugoti Savivaldybės poreikius tenkinantį universalų dokumentų fondą, atsižvelgiant į Kauno miesto istorines tradicijas, demografinę situaciją, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, aptarnauti fizinius ir juridinius asmenis (toliau – vartotojai);
 • dalyvauti formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir kurti bibliotekų informacijos sistemą;
 • ugdyti informacinę visuomenę, teikti informacines paslaugas;
 • organizuoti informacinės paieškos mokymą, mokslinius tyrimus, bibliotekinius mokymus.

Įgyvendindama šiuos tikslus, Biblioteka atlieka šias funkcijas:

 • komplektuoja Bibliotekos fondą;
 • užtikrina vartotojams lygias teises gauti teisės aktų nustatyta tvarka nemokamas Bibliotekos paslaugas;
 • tvarko Bibliotekos dokumentus, vadovaudamasi bendromis katalogavimo taisyklėmis;
 • sistemina universalius dokumentus, vadovaudamasi universalios dešimtainės klasifikacijos (UDK) lentelėmis;
 • tvarko dokumentų apskaitą, užtikrina jų tinkamas saugojimo sąlygas ir apsaugą;
 • saugo spaudinius ir kitus dokumentus;
 • tiria Bibliotekos vartotojų poreikius;
 • organizuoja bibliotekinį ir informacinį vartotojų aptarnavimą;
 • vykdo bibliotekinius mokslinius tyrimus;
 • rengia ir teikia elektroninėse laikmenose su Bibliotekos veikla susijusią informaciją;
 • rengia ir platina su Biblioteka susijusius spaudinius;
 • pristato Biblioteką interneto svetainėse;
 • bendradarbiauja su kitomis kultūros ir švietimo įstaigomis;
 • prisideda prie tobulinimosi programų rengimo ir vykdymo;
 • rengia literatūros vakarus ir knygų pristatymus, organizuoja renginius;
 • teikia teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis apie registro objektus;
 • atlieka kitas teisės aktuose nurodytas funkcijas.

Užsisakyti naujienlaiškį

Pageidavimai / atsiliepimai

Rekvizitai

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Laisvės al. 57, LT-44305 Kaunas

Įmonės kodas: 290145360

El. p. info@kaunas.mvb.lt

Tel. (8 37) 22 63 22

© 2018 Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka. Visos teisės saugomos

Svetainė atnaujinta 2024-03-04