Tarptautiniai ryšiai

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka tampriausius ryšius yra užmezgusi su Šiaurės šalių bibliotekomis. Draugystė su šių šalių bibliotekomis prasidėjo, kuomet buvo pasirašytos Bendradarbiavimo sutartys tarp Kauno ir Šiaurės šalių miestų:

  • Kaunas – Linčiopingas (1992)
  • Kaunas – Vestfoldas (1992)
  • Kaunas – Odensė (1993)
  • Kaunas – Tamperė (1997)
  • Kaunas – Hordalandas (1997)

Rezultatyviausia partnerystė sieja su Norvegijos bibliotekomis, o ypač su Vestfoldo apskrities biblioteka. Pirmoji bendradarbiavimo tarp miestų programa apėmė tokias pagrindines sritis – sveikatos, socialinės apsaugos, mokslo ir kultūros. 1992 metais Vestfoldo grafystė paremdama demokratijos procesus, Kauno miesto ligoninėms, mokykloms, bibliotekoms bei kitoms įstaigoms dovanojo įvairios įrangos. Mūsų bibliotekai buvo dovanota nemažai grožinės literatūros knygų anglų kalba ir bibliobusas.

Bibliobusas ilgą laiką buvo naudojamas mobilioms parodoms Kauno mieste ruošti. Viena iš didžiausių parodų buvo paruošta vykdant projektą „Šiaurės šalys ir Lietuva: literatūriniai ryšiai“. Projekto užsienio partneriai – Vestfoldo grafystės biblioteka (Norvegija) ir Malmės grafystės biblioteka (Švedija). Šio projekto metu paruošta mobili paroda buvo eksponuojama Kauno miesto ir rajono bibliotekose bei mokyklose. Paroda skirta Šiaurės Tarybos 50-čio jubiliejaus paminėjimui. Tęsiant projektą, 2003 m. paruošta paroda „Šiaurės šalys ir Lietuva: literatūriniai ryšiai“. Paroda apdovanota LR Kultūros ministerijos paskatinamąja premija. Panaudojus parodoje eksponuotą medžiagą, Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka parengė elektroninę duomenų bazę „Literatūriniai ryšiai: Lietuva ir Šiaurės šalys“.

Pastaruoju metu užmegzti ryšiai ir su kitomis Šiaurės šalių bibliotekomis – Helsinkio viešąja biblioteka, Oslo viešąja biblioteka, Kopenhagos centrine biblioteka.

Stažuotės ir dalykiniai vizitai užsienyje

Norvegija ir Danija

2005 m. lapkričio 26 – gruodžio 11 d. d. bibliotekos vyriausioji specialistė Marija Minkevičienė kartu su Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėju Antanu Bagdonu stažavosi Oslo savivaldybės švietimo departamente, Oslo viešojoje bibliotekoje, Kopenhagos savivaldybės edukologijos sektoriaus institucijose, Kopenhagos viešojoje bibliotekoje. Stažuotės tikslas – susipažinti su tarpinstitucinio bendradarbiavimo tarp informacijos ir edukologijos sektorių modeliais žinių visuomenėje. Stažuotę rėmė Šiaurės šalių ministrų taryba.

Latvija

2004 m. birželio mėn. grupė bibliotekos specialistų lankėsi Rygos centrinėje bibliotekoje ir jos filialuose. Vizito tikslas – patirties mainai.

Norvegija ir Danija

2004 m. balandžio 19 – gegužės 2 d. d. bibliotekos vyriausioji specialistė Marija Minkevičienė stažavosi Oslo viešojoje bibliotekoje ir Kopenhagos centrinėje bibliotekoje. Stažuotės tikslas – elektroninės paslaugos ir tinklai (technologijos, diegimas, tendencijos). Stažuotę rėmė Šiaurės šalių ministrų taryba.

Suomija

2002 m. rugsėjo 14-21 d. d. Lampėdžių bibliotekos vedėja Marija Minkevičienė stažavosi Helsinkio viešojoje bibliotekoje pagal PULMAN (Public Libraries Mobilizing Advanced Network) projekto programą. Pagrindinis programos tikslas – susipažinimas su viešosios bibliotekos valdymo modeliais, geriausiais praktiniais pasiekimais bei vystymosi tendencijomis. Vizito metu aplankytos Tamperės, Tuusula, Renko miestų viešosios bibliotekos.

Estija

2001 m. bibliotekos direktorius Zenonas Vaškevičius dalyvavo 3-iame Šiaurės ir Baltijos šalių bibliotekininkų susitikime Taline (Estija). Susitikime skaitytas pranešimas „Projektai vartotojui: atvejų studija Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje“.

Lenkija

2004 m. spalio mėn. Ostrov Velkopolski mieste bibliotekos direktorius Zenonas Vaškevičius tarptautiniame bibliotekininkų seminare „Bibliotekos ir kultūros paveldas“ skaitė pranešimą.
2000 m. bibliotekos direktorius Zenonas Vaškevičius skaitė pranešimą tarptautinėje bibliotekininkų konferencijoje Vygriuose (Lenkija). Pranešimo tema – „Ilgametės Lietuvos ir Lenkijos istorijos tąsa ir bibliotekų bendradarbiavimo perspektyvos“.

Švedija

1999-2000 m. vykdant susigiminiavusių miestų (Kaunas-Linköping) bendradarbiavimo projektą DUVA, Lampėdžių bibliotekos vedėja Marija Minkevičienė kartu su Kauno apskrities viešosios bibliotekos, Kauno technologijos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekų bibliotekininkais stažavosi Linčiopingo viešojoje bibliotekoje (du savaitės trukmės vizitai). Projekto tikslas – plėtoti abiejose savivaldybėse veiklą, susijusią su bibliotekomis ir informacijos pateikimu vietos gyventojams. Veikla – seminarai, paskaitos, studijiniai vizitai, diskusijos ir įvertinimai. Projekto metu aplankyta Norčiopingo miesto viešoji biblioteka, tarptautinė Geteborgo knygų mugė (2000 m.). Projektą rėmė SWEBALTCOP programa.

Norvegija

1999 m. lapkričio mėn. Vestfoldo apskrities viešosios bibliotekos direktoriaus Ivaro Haugo kvietimu Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja Vida Statulevičienė kartu su Kauno apskrities viešosios bibliotekos ir Kauno technologijos universiteto bibliotekų bibliotekininkais apsilankė Vestfoldo apskrities kolegijų ir viešosiose bibliotekose. Vizito metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas naujų technologijų diegimo, aparatinės įrangos ir bibliotekos, kaip besimokančios organizacijos valdymo problemų sprendimui.
1994 m. „Berželio“ filialo vadovė Daiva Stankevičienė stažavosi Vestfoldo apskrities viešojoje bibliotekoje. Stažuotės tikslas – naujų paslaugų diegimo metodika.

Danija

1994 m. Girstupio filialo vyr. bibliotekininkė Asta Norkeliūnaitė dalyvavo Šiaurės šalių mobilių bibliotekų festivalyje, vykusiame Skallerup Klit mieste. Kelionę į festivalį rėmė bendradarbiavimo tarp Rytų ir Centrinės Europos iš vieno pusės ir Danijos iš kitos pusės programa. Festivalyje dalyvavo viešųjų ir akademinių bibliotekų atstovai. Dalyviai turėjo galimybę susipažinti su naujausiomis mobilių bibliotekų technologijomis ir pasikeisti patirtimi su Šiaurės šalių, Prancūzijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos bibliotekininkais.

Užsienio kolegų vizitai

2004 m. Kaune lankėsi stambiausių Ukrainos apskričių bei miestų bibliotekų vadovai ir Kultūros skyrių vadovai. Vizito tikslas – patirties mainai.

2004 m. gegužės mėn. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje lankėsi Suvalkų vaivadijos (Lenkija) M. Konopnickos viešosios bibliotekos bibliotekininkai. Vizito tikslas – patirties mainai, ypač naujų formų paieškoje teikiant informaciją vartotojams.

2003 m. bibliotekoje viešėjo Hordalando (Norvegija) Europos centro atstovė Marit Einen. Vizito metu pristatytas projektas BINET (Verslo informacijos tinklas Hordalande), keistą si projektinio darbo patirtimi, aplankyti filialai.

2002 m. gegužės mėnesį bibliotekoje lankėsi bibliotekininkai iš Prahos (Čekija). Bibliotekininkai dalyvavo „Knygos dienos“ šventėje, pasidalino praktine patirtimi organizuojant panašias šventes Prahoje. Jiems buvo organizuota ekskursija po Kauno miesto istorines ir kultūrines vietas.

2002 m. bibliotekoje viešėjo kolegų iš Salaspilio (Latvija) viešosios bibliotekos grupė. Viešnagės tikslas – patirties mainai. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas kraštotyrinio fondo formavimui ir pateikimui vartotojui.

2000 m. balandžio mėn. Kaune viešėjo grupė bibliotekininkų iš Vestfoldo grafystės (Norvegija) ir Švedijos. Bibliotekininkai lankėsi Kauno miesto bibliotekose, tame tarpe ir Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje. Viešnagės metu Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vyko seminaras Kauno bibliotekų darbuotojams. Jame dalyvavo ir pranešimus skaitė Horteno centrinės bibliotekos direktorė H. Olafsen, Švedijos grafysčių bibliotekų direktorių asociacijos pirmininkė B. Knudsen, Vestfoldo grafystės bibliotekos direktoriaus pavaduotoja H. Ottoson, Larviko viešosios bibliotekos direktorė A. Verde, Vestfoldo koledžo bibliotekos vedėjas L. Egeland, Vestfoldo grafystės bibliotekos direktorius I. Haug, Sandefjördo viešosios bibliotekos direktorius H. Gierlow. Pranešimų temos – knygų komplektavimas, paslaugų teikimas, informacinių technologijų diegimas ir kt.

1999-2000 m. vykdant Kauno ir Linčiopingo (Švedija) miestų bendradarbiavimo projektą DUVA, Kaune 3 kartus lankėsi Linčiopingo municipaliteto ir viešosios bibliotekos darbuotojai. Viešnagių metu buvo aplankytos Kauno miesto viešosios bibliotekos, KTU ir VDU bibliotekos. Linčiopingo viešosios bibliotekos darbuotojai susipažino su Kauno miesto bibliotekų darbu, problemomis, buvo aptarti praktinio darbo skirtumai ir panašumai, vyko seminarai bei disputai. Daug dėmesio skirta politikų ir informacijos teikėjų, tame tarpe ir bibliotekų bendradarbiavimo plėtotei.

1999 m. gegužės mėn. „Kauno dienų“ metu Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka kartu su Vekšio (Švedija), Vestfoldo grafystės (Norvegija) ir Odensės (Danija) savivaldybių atstovais viešėjusiais Kaune, bibliobuse, stovėjusiame Laisvės alėjoje, paruošė parodą „Demokratijos link – susigiminiavę miestai“. Parodoje buvo pristatyta Šiaurės šalių miestų politinė struktūra, ekonomika, socialinė apsauga, kultūra ir kt.

Patirties sklaida

  • Minkevičienė M. Elektroninės paslaugos ir tinklai (Šiaurės šalių viešųjų bibliotekų patirtis) - seminaras „Viešosios bibliotekos vartotojų poreikiai šiandien“, 2004 06 01, Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka.
  • Minkevičienė M. Bibliotekų valdymo modeliai Šiaurės šalyse – seminaras „Biblioteka bendruomenės centras: tradicija ir modernumas“, 2004 05 25, Kauno apskrities viešoji biblioteka.
  • Minkevičienė M. Quo Vadis, Biblioteka, arba mėnuo Helsinkyje//Tarp knygų. ISSN 0868-8826 Ind.5081. 2003, No.6, p. 12-15.
  • Racevičiūtė R., Vaškevičius Z. User-targeted projects: two cases of Kaunas municipal Vincas Kudirka public library// Libraries in knowledge-based society: proceedings of the 3rd Nordic-baltic library meeting [Tallinn, 2001. October 25-26]. Tallinn, 2001, p. 94-98.

Užsisakyti naujienlaiškį

Pageidavimai / atsiliepimai

Adresas: Laisvės al. 57
Tel. (8 37) 20 64 14
El. p. aptarnavimoskyrius@kaunas.mvb.lt

Adresas: A. Mapu g. 18
Tel. (8 37) 22 04 61
El. p. menas@kaunas.mvb.lt

Adresas: V. Krėvės pr. 97A
Tel. (8 37) 31 32 18
El. p. vaikai@kaunas.mvb.lt

Adresas: Veiverių g. 43
Tel. (8 37) 29 57 77
El. p. aleksotas@kaunas.mvb.lt

Adresas: Aušros g. 37
Tel. (8 37) 73 09 94
El. p. ausra@kaunas.mvb.lt

Adresas: Taikos pr. 113B
Tel. (8 37) 45 24 04
El. p. berzelis@kaunas.mvb.lt

Adresas: Savanorių pr. 377
Tel. (8 37) 41 11 85
El. p. dainavapit@kaunas.mvb.lt

Adresas: Šiaurės pr. 95
Tel. (8 37) 38 69 72
El. p. eiguliai@kaunas.mvb.lt

Adresas: Kovo 11-osios g. 24
Tel. (8 37) 45 74 65
El. p. girstupis@kaunas.mvb.lt

Adresas: Savanorių pr. 226
Tel. (8 37) 31 41 99
El. p. kalnieciai@kaunas.mvb.lt

Adresas: A. Stulginskio g. 61
Tel. (8 37) 36 30 70
El. p. neris@kaunas.mvb.lt

Adresas: Marių g. 37
Tel. (8 37) 37 35 60
El. p. palemonas@kaunas.mvb.lt

Vedėja Daiva Nevardauskienė
Adresas: Vaidoto g. 115
Tel. (8 37) 34 62 98
El. p. panemune@kaunas.mvb.lt

Adresas: P. Lukšio g. 60
Tel. (8 37) 31 41 08
El. p. parko@kaunas.mvb.lt

Adresas: Ekskavatorininkų g. 8
Tel. (8 37) 37 02 23
El. p. petrasiunai@kaunas.mvb.lt

Adresas: Raudondvario pl. 230
Tel. (8 37) 36 36 40
El. p. saltinis@kaunas.mvb.lt

Adresas: Sandėlių g. 7
Tel. (8 37) 74 01 67
El. p. sanciai@kaunas.mvb.lt

Adresas: Baltų pr. 51
Tel. (8 37) 23 88 40
El. p. silainiai@kaunas.mvb.lt

Adresas: Tirkiliškių g. 51
Tel. (8 37) 39 21 43
El. p. tirkiliskes@kaunas.mvb.lt

Adresas: J. Borutos g. 23
Tel. (8 37) 43 60 19
El. p. vingyte@kaunas.mvb.lt

Adresas: Raseinių g. 26
Tel. (8 37) 22 56 47
El. p. kuzmickis@kaunas.mvb.lt

Adresas: Romuvos g. 48
Tel. (8 37) 36 36 40
El. p. saltinis@kaunas.mvb.lt

Adresas: Chodkevičių g. 6
Tel. (8 37) 23 88 40
El. p. silainiai@kaunas.mvb.lt

Rekvizitai

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Laisvės al. 57, LT-44305 Kaunas

Įmonės kodas: 290145360

El. p. info@kaunas.mvb.lt

Tel. (8 37) 22 63 22

© 2018 Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka. Visos teisės saugomos

Svetainė atnaujinta 2024-05-24