Bibliotekos istorija

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka – viena seniausių savivaldybių viešųjų bibliotekų Lietuvoje. Ji įkurta 1925 m. balandžio 24 d. ir iškart įgijo Vinco Kudirkos vardą. Bibliotekos įkūrėjas ir pirmasis vadovas – pedagogas, muziejininkas Vincas Ruzgas. Jos fondą sudarė to meto pedagogų ir kitų inteligentų dovanotos knygos.

1925 m. balandžio 25 d. laikraštyje „Lietuva“ buvo rašoma: „Vakar 5 v. vak. Laisvės Al. 48 Nr. buvo atidaryta miesto savivaldybės Vinco Kudirkos vardo skaitykla. Atidarymo iškilmėse dalyvavo miesto burmistras, švietimo komisijos ir miesto tarybos nariai, pradžios mokyklų mokytojai ir kiti. Skaitykla turi didoką, gražiai papuoštą ir tvarkingai įrengtą salę. Knygų tuo tarpu tėra 4 nepilnos spintos, bet reikia tikėtis, kad dosningoji visuomenė ne tik jąsias, bet dar ir kitas gausiai pripildys.“

Vinco Kudirkos skaitykla buvo miestiečių mylima ir gausiai lankoma, o 1939 m. ją jau buvo aplankę milijonas skaitytojų. Tuo metu biblioteka turėjo daugiau kaip 13 tūkst. knygų lietuvių, rusų, vokiečių, lenkų prancūzų ir kt. kalbomis.

Nuo pat įkūrimo iki 1960 m. biblioteka buvo dažnai keliama iš vienų patalpų į kitas. 1930 m. biblioteka buvo perkelta į nuošalesnę vietą – Kanto ir Nemuno gatvių kampą (Ugniagesių rūmai). Po 10 metų ji vėl kėlėsi į naujas patalpas tuometinėje Ugniagesių g. 4 (dabar J. Gruodžio g.). Prasidėjus karui biblioteka vėl buvo gražinta į Kanto ir Nemuno g. kampą. Ten ji veikė iki 1944 m., kol rugpjūčio 3 d. vokiečių aviacijos antskrydžio metu buvo sunaikinti bibliotekos fondai. Jai teko persikelti į buvusius žydų banko rūmus Laisvės al. 76, bet vėlgi – neilgam. Dėl prastos pastato būklės biblioteka negalėjo ten ilgai veikti. Vietinėje spaudoje buvo rašoma apie ketinimus statyti modernius bibliotekos rūmus, tačiau tai ir išliko tik ketinimais. Biblioteka buvo įkurdinta Senamiestyje, tuometinėje Banaičio g. 10 (dabar – A. Mapu g.). Neilgai trukus ji vėl perkeliama, šįkart į K. Donelaičio g. 46, paskui – į Kęstučio g. 19, o vėliau – į K. Donelaičio g. 13. Po ilgų „klajonių“ po Kauno centrą biblioteka 1960 m. įsikūrė adresu Laisvės al. 57, kur tęsia savo veiklą iki šiol. 

Per ilgą savo gyvavimo laikotarpį biblioteka augo ir keitėsi, kol tapo tuo, kuo yra šiandien – moderniu bibliotekų tinklu, teikiančiu kokybiškas kultūros paslaugas ir telkiančiu bendruomenę miesto centre bei atokesniuose mikrorajonuose.

Užsisakyti naujienlaiškį

Pageidavimai / atsiliepimai

Rekvizitai

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Laisvės al. 57, LT-44305 Kaunas

Įmonės kodas: 290145360

El. p. info@kaunas.mvb.lt

Tel. (8 37) 22 63 22

© 2018 Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka. Visos teisės saugomos

Svetainė atnaujinta 2023-10-03