Loading...

Žaliakalnio žydų kapinės

Kapinės veikė 1861-1952 metais. Iš Radvilėnų plento pusės aptvertos metaline tvora su Dovydo žvaigždėmis. Šiuose kapinėse buvo laidojami 1919-1921 metais žuvusieji žydai-Lietuvos kariuomenės savanoriai. Čia palaidotas populiarus estrados dainininkas Danielius Dolskis (1890-1931), Kauno žydų gimnazijos dailės mokytojas Jokūbas Mesenbliumas (Jaques Missene, 1894-1933), žymus literatūros kritikas Izraelis Elijaševas (1873-1924), advokatas, Steigiamojo Seimo ir kitų seimų narys Ozeris Finkelšteinas (1863-1932) ir kiti iškilūs Kauno žydai. Visos kapinės bei Dolskio ir Mesenbliumo kapai atskirai yra įrašyti į Kultūros paveldo registrą.

Vietovės panorama

Vietovės žemėlapis