Loading...

„Švabės“ gimnazija

2-oji žydų gimnazija su dėstoma hebrajų kalba buvo įkurta 1920 metais Vokietijos antikos kalbų specialisto, pedagogo bei sionistinio judėjimo veikėjo Moshes Schwabes (1889-1956 m.) ir garsaus Kauno gydytojo, daktaro Elchanano Elkeso. Schwabe atvyko į Kauną I pasaulinio karo pradžioje, išvyko į Palestiną 1925 metais, dėstė Jeruzalės universitete, kurio rektoriumi tapo 1950 metais.

Nauji gimnazijos rūmai pagal statybos techniko Grigorijaus Mazelio projektą pastatyti 1927 metais Mokslams skleisti tarp žydų draugijos rūpesčiu. Pailgame trijų aukštų pastate dera fasado dekoratyvumas su tuo metu mokymo įstaigoms pradėtomis taikyti higienos bei patogumo reikalavimais. Jo įgilintas portalas apjuostas karpytu apvadu, o tarp pirmo ir antro aukšto langų puikuojasi dekoratyviniai kartušai. Klases apšviečia dideli, smulkiai padalyti langai; apželdintas plotas priešais pagrindinį fasadą teikė patogią prieigą, o didelis kiemas – rekreacijos galimybes. Vadinama „sionistų“ gimnazija turėjo gerą vardą ir konkuravo su netoliese, Puodžių gatvėje veikusia „jidišistų“ Šolom Aleichemo vardo gimnazija. Žinoma, kad 1929-1930 mokslo metais „Švabės“ gimnazijoje buvo 368 mokinių.

1940 metais, prasidėjus sovietų okupacijai, dėstymas hebrajų kalba buvo uždraustas, gimnazija uždaryta, o jos mokiniai nukreipti į Šolom Aleichemo gimnaziją. „Švabės“ gimnaziją 1928 metais baigė žymi Izraelio rašytoja, Jeruzalės universiteto profesorė Lea Goldberg (1911-1970). Kauno žydų poetų grupės „Petah“ narė išvažiavo į Paleistiną 1935 metais. 2010 metais jos atminimui buvo atidengta memorialinė lenta. Kita memorialinė lenta ant pastato skirta gimnazijos mokiniams, kurių dauguma žuvo per Holokaustą, paminėti. Šioje gimnazijoje mokėsi garsus Izraelio istorikas Domas Levinas. Sovietiniais metais pastate veikė profesinė mokykla, šiandien – Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras.

Vietovės panorama

Vietovės žemėlapis