Loading...

ORT amatų mokykla

Amatininkų darbo draugija (rusiška santrumpa ORT, pilnas pavadinimas „Draugija amatui ir žemės ūkiui žydų tarpe skleisti“) buvo įkurta 1894 metais Kaune gimusio Rusijos dūmos deputato Leono Bramsono. Susižavėjęs Levo Tolstojaus įdėjomis Bramsonas sumanė sukurti amatų mokyklų tinklą, neturtingiems vaikams ir jaunuliams mokyti. ORT, tapusios iki šiol veikiančia pasauline organizacija, Kauno skyrius veikė nuo 1921 metų. Jį padėjo įsteigti Bramsono sesers vyras advokatas Ozeris Finkelšteinas ir kiti.

Modernistinis amatų mokyklos kompleksas buvo pastatytas 1935-1938 metais. Pagrindinio pastato projekto autorius – inžinierius Mikas Grodzenskis, Automechanikos skyriaus pastato – inžinierius Anatolijus Rozenbliumas. Į šią mokyklą buvo priimami neturtingų šeimų vaikai, kurie čia ne tik nemokamai įgydavo profesiją, bet buvo nemokamai apgyvendinami ir maitinami. 1940 metais sovietų okupantai ORT veiklą uždraudė, o mokyklą pervadino į Kauno 4-oji valstybinė amatų mokykla dėstomaja jidiš kalba. Po karo, kai buvo uždrausta dėstyti ne tik hebrajų, bet ir ir jidiš kalba, ji tapo paprasta 4-ąja profesinė mokykla. Mokyklos direktorius Jokūbas Oleiskis išgyveno getą ir išvažiavo į Izraelį.

Šiandien atnaujintas mokyklos pastatas priklauso VDU.


Warning: Undefined array key "panos" in /home/kaaslt/domains/kaunas.mvb.lt/public_html/zydupaveldas/encyclopedia.php on line 170

Vietovės žemėlapis