Loading...

Volfo alaus darykla

Seniausia alaus darykla dabartinio Kauno teritorijoje ir viena seniausių pramonės įmonių Lietuvoje buvo įsteigta Vilijampolės (Slabados) miestelyje 1853 metais Rafailo Volfo. Iki šių dienų išlikę du XIX amžiaus raudonų plytų daryklos pastatai ir du į Kultūros vertybių registrą įrašyti mediniai namai. Viename jų (Radvilų dvaro g. 1), pastatytame apie 1870 metais, buvo daryklos kontora ir du butai; kitame (Radvilų dvaro 1a) – drožiniais ir spalvotų stiklų veranda išpuoštame name, pastatytame apie 1920 metais, manoma, buvo maldos namai, 1937 metais siuvykla ir nėrimo dirbtuvės „Unitas“, nuo sovietų laikų – butai.

XX amžiaus pradžioje daryklos steigėjo sūnus Iseras Beras Volfas drauge su Bliumentalių alaus daryklos savininku Abeliu Soloveičiku nusipirko Kauno Karmelitų rajone veikusią vokiečio Ferdinando Engelmano alaus daryklą. 1926 metais Vilijampolės daryklos veikla buvo sustabdyta, o 1927 metais abi įmonės buvo sujungtos į vieną „I. B. Volfas-Engelman“ daryklą, (oficialus pavadinimas „Sujungtų alaus daryklų, salyklo fabrikų ir vaizvandenių dirbtuvių „I. B. Volfas-Engelman“ akcinė bendrovė“), kurios pastatai buvo tik dabartinėje Kaunakiemio gatvėje, kur garsiausia Kauno alaus darykla veikia ir šiandien.

Vietovės panorama

Vietovės žemėlapis