Pasirinkite savo biblioteką

Šv. Kazimiero draugijos leidybinė veikla Kaune 1905–1918 m.

Pirmieji Šv. Kazimiero draugijos leidiniai liudijo lietuviškos spaudos atsigavimą panaikinus spaudos draudimą lotyniškais rašmenimis. Vilniuje lietuviškos spaudos švyturiu tapo laikraštis „Vilniaus žinios“, o Kaune Šv. Kazimiero draugijos periodiniai leidiniai ir knygos. 1905 m. spalio 13 d. įregistravus Švento Kazimiero draugijos pasitikėjimo bendrovės įstatus, 1905–1906 m. šios pasitikėjimo b-vės buvo išleisti 9 pirmieji Šv. Kazimiero dr-jos leidiniai (6 atspausdinti M. Sokolovskio, likusieji S. Banaičio sp.), pradėtas leisti pirmasis Kauno lietuviškas savaitraštis „Nedėldienio skaitymas“. Jo iniciatoriumi buvo Žemaičių kunigų seminarijos lietuvių kalbos dėstytojas, prof. P. Januševičius, o pirmuoju redaktoriumi – Žemaičių kunigų seminarijos rektorius, prelatas Antanas Karosas.

Iki 1907 m. gruodžio leistas savaitraštis buvo spausdinamas M. Sokolovskio ir A. Estrino sp. Tuo tarpu dauguma kitų Šv. Kazimiero draugijos periodinių leidinių ir knygų buvo spausdinama Saliamono Banaičio spaustuvėje, įsikūrusioje ten pat, kur ir pati Šv. Kazimiero draugija bei jos periodinių leidinių „Ateitis“, „Draugija“, „Garnys“, „Vienybė“ (leista vietoj „Nedėldienio skaitymų“) redakcijos. Šis pastatas, dabar Rotušės a. 23, neatsiejamas nuo Šv. Kazimiero dr-jos veiklos, nors buvo įsigytas kiek vėliau, nei dr-ja ten įsikūrė (1912 m.), o S. Banaičio spaustuvė Šv. Kazimiero dr-jos nuosavybe tapo tik 1918 m. lapkričio 1 d. ir buvo pavadinta „Šviesos“ spaustuve. 1906 m. spalio 3 d. įregistravus jau grynai religinės Šv. Kazimiero dr-jos įstatus, buvo tęsiamas Šv. Kazimiero draugijos pasitikėjimo b-vės leidybinis darbas ir iki 1918 m. buvo išleista 231 numeruotas bei 4 nenumeruoti leidiniai, taip pat buvo spausdinami minėti periodiniai leidiniai. Logiška, kad išleidžiamų knygų tematikoje vyravo religinė literatūra, o orientuojantis į pigią, šviečiamąją bei populiarią literatūrą gana dideliais tiražais, leidiniai nebuvo išvaizdūs ir labai geros poligrafinės kokybės. Parodoje Šv. Kazimiero dr-jos leidiniai atsirinkti vadovaujantis dviem kriterijais. Pirmas kriterijus: atspindėti Šv. Kazimiero dr-jos išleistų knygų tematikos įvairovę. Kitas kriterijus: leidiniai turėjo būti aktualūs ar patrauklūs šių dienų skaitytojui savo turiniu, poligrafine išvaizda ar knygos nueitu keliu iki jiems patenkant į KAVB. Šie kriterijai suponavo tai, jog kai kurie reikšmingi, įvairiose apžvalgose minimi Šv. Kazimiero dr-jos leidiniai parodai nebuvo pasirinkti. Šv. Kazimiero knygų leidimo ir platinimo draugijos nuopelnai religinėje ir kultūrinėje spaudos veikloje 1905-1918 m., jos leidybinis aktyvumas ir tiražai neabejotinai išskiria ją iš kitų Kaune tuo laiku veikusių draugijų ir daug prisidėjo prie Kauno kaip leidybinio centro sustiprėjimo.

Paroda parengta iš KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriaus fondų.

« 1 2 »

Leidinio paieška

Bet koks žodis Pavadinimas Autorius Suvestinis katalogas

Užsisakyti naujienlaiškį

Pageidavimai / atsiliepimai

Rekvizitai

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Laisvės al. 57, LT-44305 Kaunas

Įmonės kodas: 290145360

El. p. info@kaunas.mvb.lt

Tel. (8 37) 22 63 22

© 2018 Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka. Visos teisės saugomos

Svetainė atnaujinta 2019-08-16