2019-04-08,      Projektai

Projektas „Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos teikiamų leidinių išdavimo ir grąžinimo paslaugų bei asmenų aptarnavimo procesų kokybės tyrimo parengimas“

Finansuotojas / programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonė „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018–2020 m.

Suma: dalinis finansavimas Europos Sąjungos lėšomis, pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę Nr.10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“.

Aprašymas:

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Kauno miesto savivaldybės administracija, UAB Atea. Tikslai:

1. Didinti gyventojų pasitenkinimą Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu;

2. Sutrumpinti tiriamų paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procedūrų (procesų) laiką, sumažinti paslaugų gavėjų ir teikėjų patiriamus kaštus ir kitus paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės parametrus;

3. Optimizuoti vidines paslaugų teikimo procedūras (procesus) ir įvertinti poreikį jas optimizuoti ir pertvarkyti atsisakant besidubliuojančių, persidengiančių, pasikartojančių, perteklinių procedūrų (proceso) veiksmų, vykdant vieno langelio principo įgyvendinimui užtikrinti reikalingus veiksmus, keičiant organizacinę paslaugos teikimo struktūrą, taikant inovatyvius organizacijos valdymo ir veiklos organizavimo metodus ir pan.

Užsisakyti naujienlaiškį

Pageidavimai / atsiliepimai

Rekvizitai

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Laisvės al. 57, LT-44305 Kaunas

Įmonės kodas: 290145360

El. p. info@kaunas.mvb.lt

Tel. (8 37) 22 63 22

© 2018 Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka. Visos teisės saugomos

Svetainė atnaujinta 2022-11-30