1985 m.

CB Komplektavimo skyriaus darbuotojos. Iš kairės: L. Rusanova, D. Kverevičiūtė, V. Nėniūtė, R. Stankevičiūtė, J. Bezumavičienė, G. Subačienė.

1985 m.

Kauno CB kolektyvas. Pirmoje eilėje iš kairės (sėdi): A. Bruožienė, G. Aleksandravičienė, M. Stankevičienė, S. Vilėniškienė, B. Kugevičienė, V. Matiušovienė. Antroje eilėje iš kairės: K. Kinderis, V. Talalienė, J. Mažeikaitė, L. Rusanova, M. Likadzijauskienė, R. Stankevičiūtė, I. Markauskienė, V. Apukaitė, Z. Vaškevičius. Trečioje eilėje iš kairės: L. Vrubliauskienė, J. Bezumavičienė, M. Vitulskienė, B. Matusevičiūtė, G. Subačienė, V. Nėniūtė.

1985 m.

CB metodikos skyriaus darbuotojos. Iš kairės: L. Vrubliauskienė, I. Markauskienė, R. Končienė.

1985 m.

Kauno CBS ūkio dalį tvarkė Kazimieras Kinderis

1985 m.

Bibliotekos dailininkė Rima Urbonavičiūtė

1985 m.

Minėjimą pradėjo CB direktorės pavaduotoja B. Kugevičienė. Ji supažindino su svečiais atvykusiais į jubiliejų. Nuotraukoje iš kairės: S. Vilėniškienė, M. Dailidonienė, R. Ručinskas, A. Puidokas, B. Kugevičienė, B. Staikūnienė, A. Kauncleris, V. Spitrys. Suteikė žodį CB direktorei S. Vilėniškienei perskaityti pranešimą „60 Kauno Centrinės bibliotekos metų“.

1985 m.

Aptarnavimo ir Jaunimo skyrių darbuotojos iš kairės: Indrė Bartkutė, Virginija Matiušovienė, Jūratė Mažeikaitė, Birutė Matusevičiūtė, Vida Statulevičienė, Violeta Talalienė (sėdi).

1985 m.

CB abonimentas. Jame įsikūrę suaugusių skaitytojų ir jaunimo aptarnavimo skyriai.