Pasirinkite savo biblioteką

„Jo širdy – visa Lietuva“

2012-ieji metai paskelbti Maironio metais ir tai yra geras pretekstas prisiminti, ką mums liudijo Maironis, kai jis dar gyveno ir kūrė. Šia kuklia paroda stengtasi parodyti po vieną kitą fragmentą iš Maironio kūrybos metų, pradedant jo pirmuoju publikuotu eilėraščiu ir baigiant testamentu. Keleri metai iš tų fragmentų iškrito neradus tinkamo tiems metams akcento arba dėl proziškesnės priežasties: KAVB kai kurių leidinių neturime. Dėl tos priežasties parodą pradedame ne 1883 m., pirma Maironio publikacija, kurios net Maironio raštų bibliografijos sudarytojas Romas Adomavičius nėra matęs, o pirmu publikuotu eilėraščiu, pasirašytu Žvalionio slapyvardžiu.

Parodoje pateikiama Maironio poezijos pavyzdžiai tam tikrai spaudai skirtuose variantuose, paties Maironio rūpesčiu išspausdinti nekupiūruoti eilėraščiai, taip pat jo publicistikos, Lietuvos istorijos, teologijos darbus iliustruojantys fragmentai. Parodoje taip pat yra keletas pavyzdžių, liudijančių, jog Maironis buvo toks pat, kaip ir mes, lengvai pažeidžiamas žmogus, skaudžiai reaguojantis į kritiką.

Žymią parodos dalį užima Maironio knygos, išleistos dar jam gyvam esant. Šių leidinių pasirinkimą lėmė jų apipavidalinimas bei knygų nueitą kelią liudijantys jos buvę savininkai, o jose esantis turinys iliustruojamas kitais iš periodikos ar rinkinių, vadovėlių paimtais kūrybos fragmentais. Dėl minėtos priežasties rodomi tik du Maironio raštų pavyzdžiai, vienas dėl šalia eksp. rec., kitas dėl Maironio sesers M. Mačiulytės autografo, tačiau pateikiama keletas „Pavasario balsų“, „Jaunosios Lietuvos“, „Reseinių Magdės“ ir kt. leidimų. Maironio kūrybos 1932 metų fragmentas parodoje gal kai kam netikėtai yra jo testamentas. Jis nėra tik juridinis dokumentas, tai gyvas autoriaus dvasios liudijimas, vertas autoriaus plunksnos kūrinys. Ir tebūnie Mūsų Maironis, ne tas Kauno kunigų seminarijos rektorius, prie kurio bijota prisiartinti, ir taip pat ne tas garbinimo objektas, kurį susikuriame, bet tas, kurį jaučiame ir kurį norime pažinti.

Užsisakyti naujienlaiškį

Pageidavimai / atsiliepimai

Rekvizitai

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Laisvės al. 57, LT-44305 Kaunas

Įmonės kodas: 290145360

El. p. info@kaunas.mvb.lt

Tel. (8 37) 22 63 22

© 2018 Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka. Visos teisės saugomos

Svetainė atnaujinta 2021-01-22