Kauno piliakalnių audiogidas

2016-01-29

„Jo širdy – visa Lietuva“

2012-ieji metai paskelbti Maironio metais ir tai yra geras pretekstas prisiminti, ką mums liudijo Maironis, kai jis dar gyveno ir kūrė. Šia kuklia paroda stengtasi parodyti po vieną kitą fragmentą iš Maironio kūrybos metų, pradedant jo pirmuoju publikuotu eilėraščiu ir baigiant testamentu. Keleri metai iš tų fragmentų iškrito neradus tinkamo tiems metams akcento arba dėl proziškesnės priežasties: KAVB kai kurių leidinių neturime. Dėl tos priežasties parodą pradedame ne 1883 m., pirma Maironio publikacija, kurios net Maironio raštų bibliografijos sudarytojas Romas Adomavičius nėra matęs, o pirmu publikuotu eilėraščiu, pasirašytu Žvalionio slapyvardžiu.

2016-01-26

Lukas Eugenijus Kolmogorcevas „Ribinės būsenos“

Kūrybą suvokiu kaip galimybę ieškoti ir atrasti, narplioti neapčiuopiamus reiškinius esančius žmoguje. Fiksuoti ir tuo pačiu sureikšminti tikrovės keliamas patirtis. Vaizdinių plastika, siekiant perteikti asmeninius išgyvenimus gimė objektų ciklai kalbantys apie „Ribinę būseną“ – kupiną nerimasties situaciją, suvokus žmogiškąjį trapumą.  Noras perteikti „Ribinių būsenų“ vidinius interjerus kilo nuo pat kūrybinio darbo pradžios. Jas akumuliuoja ne kas kita kaip mane supanti tikrovė, situacijos. Situacijos mano kūryboje virsta ciklais, užsimenančiais apie veiksmo vystymąsi, tęstinumo galimybę.

2016-01-26

Eugene Griciaus tapybos paroda

Eugene Gricius (Eugenijus Gricius) gimė Kaune 1929 metais. Tapyti pradėjo jau Lietuvoje, bet per II-ąjį pasaulinį karą buvo priverstas iš Tėvynės išvykti. Savo meno studijas E. Gricius baigė Anglijoje. Jis įgijo diplomą (tapyba ir litografija) ir buvo apdovanotas sidabro medaliu už grafikos darbus. Didžiąją savo gyvenimo dalį E. Gricius dirbo kaip hieraldikos meistras. Jis kūrė Prekybos Sąjungai, Armijai, Masonų ložėms ir gerai žinomoms kompanijoms.