Darbo užmokestis

Pareigybė

Pareigybių skaičius (2017 m.)

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2017 m.

Pareigybių skaičius (2018 m.)

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2018 m. II ketvirtis

Direktorius

1

887

1

1603

Direktoriaus pavaduotojas

1

821

1

871

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

658

1

668

Kasininkas

0,5

187

Archyvaras

0,5

266

1

576

Bibliotekininkas

6,5

560

5,5

596

Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius

2

593

2

656

Informacijos ir bibliotekininkystės skyriaus vedėjas

1

719

1

767

Kultūrinės veiklos vadybininkas

3

691

4

767

Referentas

0,5

182

0,5

232

Sandėlininkas

0,5

171

Skyriaus, padalinio vedėjas

24

618

24

662

Vyresnysis bibliografas

1

573

1

618

Vyresnysis bibliotekininkas

58,5

573

58

618

Vyriausiasis metodininkas

1

607

1

653

Darbininkas

3,5

365

3

400

Vairuotojas

1

365

1

464

Valytojas

17

365

17

400

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos darbo apmokėjimo sistemos aprašas