Darbo užmokestis

Pareigybė

Pareigybių skaičius (2017 m.)

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2017 m.

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2017 m. IV ketvirtis

Direktorius

1

887

923

Direktoriaus pavaduotojas

1

821

857

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

658

658

Kasininkas

0,5

187

284

Archyvaras

0,5

266

284

Bibliotekininkas

6,5

560

596

Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius

2

593

646

Informacijos ir bibliotekininkystės skyriaus vedėjas

1

719

755

Kultūrinės veiklos vadybininkas

3

691

755

Referentas

0,5

182

190

Sandėlininkas

0,5

171

190

Skyriaus, padalinio vedėjas

25

618

652

Vyresnysis bibliografas

1

573

609

Vyresnysis bibliotekininkas

58,5

573

609

Vyriausiasis metodininkas

1

607

643

Darbininkas

3,5

365

380

Vairuotojas

1

365

401

Valytojas

17

365

380