Darbo užmokestis

Pareigybė

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2016 m.

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2016 m. IV ketvirtis

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2017 m. I ketvirtis

Direktorius

1

887

923

923

Direktoriaus pavaduotojas

1

821

857

857

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

658

658

658

Vyriausiasis buhalteris

1

690

725

725

Vyresnysis buhalteris

1,5

430

455

455

Kasininkas

0,5

187

200

200

Archyvaras

0,5

266

284

284

Bibliotekininkas

6,5

560

596

596

Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius

2

593

646

646

Informacijos ir bibliotekininkystės skyriaus vedėjas

1

719

755

755

Kultūrinės veiklos vadybininkas

3

691

699

699

Referentas

0,5

182

190

190

Sandėlininkas

0,5

171

167

167

Skyriaus, padalinio vedėjas

25

618

652

652

Vyresnysis bibliografas

1

573

609

609

Vyresnysis bibliotekininkas

58,5

573

609

609

Vyriausiasis metodininkas

1

607

643

643

Darbininkas

3,5

365

380

380

Vairuotojas

1

365

380

380

Valytojas

17

365

380

380